Πυκνόμετρο (μουστόμετρο)

Κωδικός προϊόντος: 1001 Κατηγορία:

Περιγραφή

Με τέσσερις ενδείξεις: βαθμού Μπομέ, σακχαροπεριεκτικότητας (%), ειδικού βάρους και αναμενόμενου αλκοολικού βαθμού. Για σταφυλογλεύκη και ζυθογλεύκη. Κατάλληλο για έλεγχο τέλους της ζύμωσης. Στους 20 oC.