Κατηγορίες
Αναλύσεις

Ανάλυση οίνου

Η ανάλυση ρουτίνας περιλαμβάνει :

 • Προσδιορισμό σακχάρων
 • Προσδιορισμό αλκοόλης
 • Ολική οξύτητα
 • Πτητική οξύτητα
 • Ολικά θειώδη
 • Προσδιορισμό σιδήρου – χαλκού

Αναλύσεις άλλων παραμέτρων εφόσον ζητηθούν ή θεωρηθούν αναγκαίες.

Παροχή οινολογικών ουσιών απαραίτητων για την οινοποίηση.

Οι αναλύσεις αφορούν την υγεία του γλεύκους και του παραγόμενου απ’ αυτό οίνου, τη διαύγεια, τη ρύθμιση στα όξινα συστατικά του, τη διατήρησή του.

Κατηγορίες
Αναλύσεις

Ανάλυση ελαίου

Η ανάλυση ρουτίνας περιλαμβάνει :

 • Οξύτητα
 • Δείκτης διάθλασης
 • Αριθμός υπεροξειδίων
 • Ανίχνευση ταγγίσεως
 • Ανίχνευση νοθείας
 • Ειδικοί συντελεστές απορρόφησης (Κ232, Κ270, ΔΚ)

Αναλύσεις άλλων παραμέτρων εφόσον ζητηθούν ή θεωρηθούν αναγκαίες.
Οι αναλύσεις αφορούν την ποιότητα, το βαθμό οξείδωσης, τη γνησιότητα του ελαιολάδου.

Κατηγορίες
Αναλύσεις

Ανάλυση ύδατος

Η ανάλυση ρουτίνας περιλαμβάνει :

 • pH
 • Aγωγιμότητα μS/cm
 • Ολική σκληρότητα
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Χλωριούχα
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Αμμωνιακά
 • Θειίκά
 • Σίδηρος
 • Μαγγάνιο

Αναλύσεις άλλων παραμέτρων (χλώριο, χρωμικά, κυανιούχα κ.α.) εφόσον ζητηθούν ή θεωρηθούν αναγκαίες.

Μικροβιολογικές παράμετροι:

 • Ολικά Κολοβακτηριοειδή
 • Εντερόκοκκοι

Οι αναλύσεις αφορούν την καταλληλότητα του νερού, είτε αυτό προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε αρδεύσεις.

Κατηγορίες
Αναλύσεις

Άλλες αναλύσεις

Ανάλυση αποστάγματος (τσίπουρο)

 • Αλκοολικός βαθμός
 • Ολική οξύτητα
 • Περιεκτικότητα σε χαλκό
 • Ολικά θειώδη

– Παροχή ουσιών και συμβουλών για διόρθωση προβλημάτων οξίνισης.

Οι αναλύσεις αφορούν τη γενική ποιότητα του αποστάγματος, την επίδραση εξωγενών παραγόντων (μέταλλα, ενώσεις θείου) που έχουν σχέση με την καταλληλότητά του.

Ανάλυση όξους (ξίδι)

 • Οξύτητα
 • Πυκνότητα (περιεκτικότητα σε σάκχαρα)
 • Αλκοολικός τίτλος

Παροχή θρεπτικών συστατικών – οξικών βακτηρίων για ταχύτερη οξίνιση.

Οι αναλύσεις αφορούν την ένταση του όξους, τη γλυκύτητά του, την ενδεχόμενη αναμονή για παραπέρα οξίνιση.

Αναλαμβάνονται επίσης επιπλέον αναλύσεις κατόπιν συμφωνίας.