Κατηγορίες
Άρθρα

Γιατί το 1 κιλό ρακί που αγόρασα ζυγίζει 900 γραμμάρια;

Όταν μιλάμε για υγρά δεν χρησιμοποιούμε μανάδες βάρους, αλλά όγκου. Έτσι λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με 1 λίτρο ρακί.
Το ειδικό βάρος της αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) είναι (για να περιοριστούμε σε 2 δεκαδικά) 0,79. Το ειδικό βάρος του ύδατος είναι, κατά τα γνωστά, μονάδα (1). Όταν λοιπόν έχουμε ένα ποτό περιεκτικότητας 40% κατ’ όγκον (που σημαίνει 40 mL αιθανόλης + 60 mL ύδατος -> 100mL διαλύματος), έχουμε σε βάρος:
40×0,79+60×1= 31,6+60= 91,6 (σε ιδανικές συνθήκες πάντα). Αυτό σημαίνει ότι το 1 λίτρο υδραλκοολικού διαλύματος (40%Vol) ζυγίζει 916 γραμμάρια. Φυσικά, επειδή το ποτό περιέχει κι άλλα συστατικά που αλλοιώνουν τον υπολογισμό (προς τα πάνω) έχουμε απόκλιση, συνήθως κατά 1% (κάπου 925 γραμμάρια τελικό βάρος).

ΒΑΡΟΣ (%) ΥΔΡΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΛΚΟΟΛ% κ.ο.ΒΑΡΟΣ 100 ml δ/τοςΒΑΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ
ΠΟΤΟ 132%32×0,79 + 68×1 = 93,2894,21
ΠΟΤΟ 236%36×0.79 + 64×1 = 92,4493,36
ΠΟΤΟ 340%40×0,79 + 60×1 = 91,6092,52
ΠΟΤΟ 446%46×0,79 + 54×1 = 90,3491,24