Κατηγορίες
Αναλύσεις

Ανάλυση οίνου

Η ανάλυση ρουτίνας περιλαμβάνει :

  • Προσδιορισμό σακχάρων
  • Προσδιορισμό αλκοόλης
  • Ολική οξύτητα
  • Πτητική οξύτητα
  • Ολικά θειώδη
  • Προσδιορισμό σιδήρου – χαλκού

Αναλύσεις άλλων παραμέτρων εφόσον ζητηθούν ή θεωρηθούν αναγκαίες.

Παροχή οινολογικών ουσιών απαραίτητων για την οινοποίηση.

Οι αναλύσεις αφορούν την υγεία του γλεύκους και του παραγόμενου απ’ αυτό οίνου, τη διαύγεια, τη ρύθμιση στα όξινα συστατικά του, τη διατήρησή του.