Κατηγορίες
Αναλύσεις

Ανάλυση ύδατος

Η ανάλυση ρουτίνας περιλαμβάνει :

 • pH
 • Aγωγιμότητα μS/cm
 • Ολική σκληρότητα
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Χλωριούχα
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Αμμωνιακά
 • Θειίκά
 • Σίδηρος
 • Μαγγάνιο

Αναλύσεις άλλων παραμέτρων (χλώριο, χρωμικά, κυανιούχα κ.α.) εφόσον ζητηθούν ή θεωρηθούν αναγκαίες.

Μικροβιολογικές παράμετροι:

 • Ολικά Κολοβακτηριοειδή
 • Εντερόκοκκοι

Οι αναλύσεις αφορούν την καταλληλότητα του νερού, είτε αυτό προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε αρδεύσεις.