Κατηγορίες
Αναλύσεις

Ανάλυση ελαίου

Η ανάλυση ρουτίνας περιλαμβάνει :

  • Οξύτητα
  • Δείκτης διάθλασης
  • Αριθμός υπεροξειδίων
  • Ανίχνευση ταγγίσεως
  • Ανίχνευση νοθείας
  • Ειδικοί συντελεστές απορρόφησης (Κ232, Κ270, ΔΚ)

Αναλύσεις άλλων παραμέτρων εφόσον ζητηθούν ή θεωρηθούν αναγκαίες.
Οι αναλύσεις αφορούν την ποιότητα, το βαθμό οξείδωσης, τη γνησιότητα του ελαιολάδου.