Κατηγορίες
Αναλύσεις

Άλλες αναλύσεις

Ανάλυση αποστάγματος (τσίπουρο)

  • Αλκοολικός βαθμός
  • Ολική οξύτητα
  • Περιεκτικότητα σε χαλκό
  • Ολικά θειώδη

– Παροχή ουσιών και συμβουλών για διόρθωση προβλημάτων οξίνισης.

Οι αναλύσεις αφορούν τη γενική ποιότητα του αποστάγματος, την επίδραση εξωγενών παραγόντων (μέταλλα, ενώσεις θείου) που έχουν σχέση με την καταλληλότητά του.

Ανάλυση όξους (ξίδι)

  • Οξύτητα
  • Πυκνότητα (περιεκτικότητα σε σάκχαρα)
  • Αλκοολικός τίτλος

Παροχή θρεπτικών συστατικών – οξικών βακτηρίων για ταχύτερη οξίνιση.

Οι αναλύσεις αφορούν την ένταση του όξους, τη γλυκύτητά του, την ενδεχόμενη αναμονή για παραπέρα οξίνιση.

Αναλαμβάνονται επίσης επιπλέον αναλύσεις κατόπιν συμφωνίας.