ΧΗΜΕΙΟ
Οινολογικό Εργαστήριο
Εμπορία Ειδών Οινοποίησης
ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ
Χημικός - Οινολόγος
Β Α Κ Χ Ε Ι Α     2 0 0 7
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σε ψηφιακή και έντυπη μορφή
Το απόσταγμα του οίνου
Οξίνιση: Η σημαντικότερη ασθένεια του κρασιού
Ζύθος: ιστορία και στοιχεία παραγωγής
Η πηγή του Σειλινού