ΧΗΜΕΙΟ
Οινολογικό Εργαστήριο
Εμπορία Ειδών Οινοποίησης
ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ
Χημικός - Οινολόγος
Προϊόντα
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΥΡΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΥΡΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΥΡΑΣ
Προετοιμασία του μούστου
Έναρξη της ζύμωσης
Έναρξη της ζύμωσης
DIABOLO (Cooper's, Mr. Malt)BITTER (Cooper's, Mr. Malt)
STOUT (Cooper's)STOUT (John Bull)